KALENDARZ FINANSOWY

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 28 marca 2019 r.
  • Skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 r.
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku – 24 września 2019 r.
  • Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2019 roku – 26 listopada 2019 r.