KALENDARZ FINANSOWY

Raporty finansowe:

  • Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 30 kwietnia 2021r.
  • Skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2021 roku – 31 maja 2021 r.
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 14 września 2021 r.
  • Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2021 roku – 24 listopada 2021 r.