KALENDARZ FINANSOWY

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 26 marca 2018 r.
  • Skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2018 roku – 23 maja 2018 r.
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku – 6 września 2018 r.
  • Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku – 20 listopada 2018 r.