O NAS

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestującą w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Atlas prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie.

Od dnia 12 lutego 2008 roku do dnia 06 marca 2023 roku akcje Spółki (oznaczone kodem ATL) były przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Cele działalności spółki Atlas obejmują:

  • inwestowanie w nieruchomości w krajach Europy Środkowo - Wschodniej,
  • budowę dobrze zrównoważonego portfela dochodowych aktywów i przedsięwzięć deweloperskich, oraz
STRATEGIA I POLITYKA INWESTYCYJNA

Spółka aktywnie lokuje aktywa w portfel nieruchomości o zróżnicowanym profilu w regionie Europy Środkowo–Wschodniej

Inwestycje Spółki prowadzone są samodzielnie lub, w uzasadnionych okolicznościach, we współpracy z innymi podmiotami (jako joint ventures), a ich przedmiotem są nieruchomości mieszkaniowe i biurowe. Działalność ta ma na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów deweloperskich i aktywów generujących dochód.

Spółka może korzystać z finansowania dłużnego w celu zwiększenia rentowności kapitału własnego, przy czym udział długu ustalany jest indywidualnie dla każdej inwestycji. Członkowie Rady Dyrektorów poszukują źródeł finansowania bez prawa regresu, dla każdego składnika aktywów z osobna. Spółka nie ma ograniczeń co do wskaźnika zadłużenia. Jednakże spółka zgodnie z przewidywaniami będzie stosować dźwignię finansową na poziomie do 75% łącznej wartości udziału aktywów generujących dochód w portfelu nieruchomości.

Realizując założenia długoterminowej polityki inwestycyjnej Rada Dyrektorów położyła szczególny nacisk na stan środków pieniężnych: realizacja niektórych nowych projektów dotyczących aktywów z portfela została odroczona, przy czym inwestycje w trakcie budowy, na które jest popyt, są prowadzone z zachowaniem ustalonych harmonogramów i budżetów i finalizowane w celu osiągnięcia planowanego zwrotu z inwestycji.

RADA DYREKTORÓW

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited składa się z trzech dyrektorów niewykonawczych.

Mark Chasey

PREZES

Mark Courtney Chasey, absolwent Uniwersytetu Witwatersrand (the University of the Witwatersrand) w Republice Południowej Afryki, gdzie w roku 1979 uzyskał tytuł Bachelor of Commerce, zaś w roku 1981 Bachelor of Accountancy. Po ukończeniu stażu w firmie Pim Goldby w Johannesburgu, w 1984 roku został przyjęty w poczet członków Południowoafrykańskiego Instytutu Dyplomowanych Księgowych (South African Institute of Chartered Accountants) oraz pracował jako Kontroler Finansowy w Femco Electric Motors Limited w Johannesburgu w latach 1984-1988.

Po założeniu własnej firmy w Johannesburgu w 1989, w 1997 roku Pan Courtney dołączył do Ernst and Young Trust Company (Jersey) Limited, a następnie w 1999 roku był założycielem Oak Trust (Guernsey) Limited.

Guy Indig

DYREKTOR

Guy Indig, absolwent Bar-Ilan University, Izrael, gdzie uzyskał tytuł LLB w 1990 roku. W roku 2001 uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu w Tel – Avivie (Tel-Aviv University). Posiada również tytuł magistra finansów (Masters in Finance) London Business School. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa, 2000 Pan Indig dołączył do Beny Steinmetz Group („BSG”), dużego, światowego private equity group skupionej na inwestycjach związanych z nieruchomościami oraz zasobami naturalnymi. Pan Indig zajmował stanowisko Dyrektora do spraw inwestycji (Investment Director) w międzynarodowych zespołach BSG Nieruchomości oraz Private Equity.

Zdobywszy tytuł magistra w zakresie finansów (Masters in Finance) w London Business School w roku 2005, Pan Indig rozpoczął pracę w Royal Bank of Scotland gdzie zajmował stanowisko dyrektora w departamencie finansowania nieruchomości do roku 2008, ze szczególnym uwzględnieniem sekurytyzacji oraz działalności inwestycyjnej na terenie Europy kontynentalnej oraz Wielkiej Brytanii. W 2008, Pan Indig otrzymał propozycję dołączenia do Izaki Group jako Dyrektor Zarządzający (Managing Director), gdzie od tego czasu zajmuje się działalnością związaną z inwestycjami private equity oraz stoi na czele Izaki Group's European Real Estate.

Guy Indig nie jest dyrektorem niezależnym.

ATLAS MANAGEMENT COMPANY

Atlas Management Company Limited (AMC) jest prywatną spółką utworzoną zgodnie z prawem wyspy Guernsey w celu zarządzania portfelem nieruchomości Atlas Estates Limited.

Spółka AMC należy do Grupy Izaki i podlega ich kierownictwu. AMC realizuje na rzecz spółki Atlas funkcje nadzoru właścicielskiego i funkcje zarządcze bazując na zespole specjalistów posiadających bogate doświadczenie i wiedzę na temat inwestycji w nieruchomości i działalności deweloperskiej.

Należy zaznaczyć, że spółka AMC legitymuje się bogatym doświadczeniem w realizacji inwestycji, przedsięwzięć deweloperskich i budowy nieruchomości na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółką AMC kieruje dwuosobowa Rada dyrektorów niewykonawczych o dużym doświadczeniu inwestycyjnym i deweloperskim. Stanowią oni pierwsze ogniwo procesu zatwierdzania zadań inwestycyjnych prowadzącego do wyselekcjonowania przedsięwzięć proponowanych firmie Atlas Estates.

CZŁONKAMI RADY SĄ:

EREZ KOREN

DYREKTOR NIEWYKONAWCZY

Pan Koren jest Certyfikowanym Księgowym w Izraelu i członkiem Instytutu Certyfikowanych Księgowych w Izraelu. Pan Koren ukończył studia licencjackie z ekonomii na Uniwersytecie Ben-Guriona w Izraelu. Następnie ukończył akademickie studia rachunkowe w College of Management, Izrael.

Pan Koren jest dyrektorem finansowym jednej ze spółek grupy IGI zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami w Londynie. Pan Koren ma bogate międzynarodowe doświadczenie, a jego poprzednie role obejmowały: kontrolera finansowego spółki giełdowej AIM w Londynie; Kontroler finansowego publicznej spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami zarejestrowanej na izraelskiej giełdzie papierów wartościowych, posiadającej nieruchomości w Europie i Izraelu; Starszy księgowy w Deloitte Israel.

NICHOLAS BABBE

DYREKTOR NIEWYKONAWCZY

Nicholas Babbé ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Zachodniej Anglii w Bristolu, uzyskując tytuł licencjata (Bachelor of Arts). Następnie rozpoczął karierę w branży finansowej, współpracując z firmami HSBC i Investec oraz zdobywając dyplom Stowarzyszenia STEP (Society of Trusts and Estates Practitioners), którego pełnoprawnym członkiem został w 2008 r.

Na początku 2009 r. Nicholas Babbe dołączył do spółki Oak Trust (Guernsey) Limited, w której objął stanowisko zarządcy majątku powierniczego. Obecnie jest słuchaczem studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie Majątkiem Powierniczym i Nieruchomościami na Uniwersytecie w Manchesterze i Manchester Business School.


Spółka AMC stworzyła zespół zarządzający wyższego szczebla złożony ze specjalistów odpowiedzialnych za następujące aspekty rynku nieruchomości: marketing, projektowanie, zarządzanie aktywami i finanse. W każdym kraju, w którym Atlas posiada aktywa lub zamierza inwestować,

AMC prowadzi lub uruchamia krajowe biuro, na czele którego stoi doświadczony miejscowy menedżer i które zatrudnia doświadczonego kontrolera finansowego oraz zespół administracyjny.

Ziv Zviel - dyrektor finansowy Atlas Estates

ZIV ZVIEL

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ziv Zviel ukończył studia w roku 1996 ze stopniem Magistra Ekonomii i Audytu i 1998 ze stopniem Master of Business Administration (o specjalizacji Information Systems) na Uniwersytecie Bar Ilan w Izraelu. Ziv przez kilka lat pracował w obszarze audytu w PriceWaterhouseCoopers oraz Ernst & Young, a następnie od 2002 roku pełnił kluczowe role z obszaru finansów w Magic Software Enterprises, spółce notowanej na Nasdaq.

W latach 2007- 2008 Ziv pełnił rolę Wice-Prezesa w LivePerson, spółce notowanej na Nasdaq, a w latach 2009-2010 pełnił funkcję Chief Financial Officer w Deltathree, również notowanej na Nasdaq. Ziv dołączył do Atlas Management Company pod koniec roku 2010 gdzie pełnił funkcje Chief Financial Officer, Chief Operating Officer oraz Deputy Chief Executive Officer.