AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

AEP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
T: +48 22 208 07 00

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,
NIP: 739-38-64-154, Regon: 281540773,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000480181

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

ROK 2022

BRAK PLIKÓW DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Brak

KONTAKT

AEP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

T: +48 22 208 07 00
poland@atlasestates.com