Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A.

Gretna Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
T: +48 22 208 07 00

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł,
NIP: 521-36-57-637, Regon: 146928884,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000481968

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

ROK 2008

BRAK PLIKÓW DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Brak

KONTAKT

Gretna Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

tel. +48 22 208 07 00
poland@atlasestates.com