Zielono AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zielono AEP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
T: +48 22 208 07 00

Kapitał zakładowy:
NIP: 525-23-36-096, Regon: 015604781,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000446068

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

ROK 2018

BRAK PLIKÓW DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Brak

KONTAKT

Zielono AEP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

tel. +48 22 208 07 00
poland@atlasestates.com