Platinum Towers AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Platinum Towers AEP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
T: +48 22 208 07 00

Kapitał zakładowy: 15 350 000,00 zł
NIP: 527-23-86-909, Regon: 015251437
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000374390

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

YEAR 2014

NO FILES TO DOWNLOAD
WALNE ZGROMADZENIA

Brak

KONTAKT

Platinum Towers AEP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

tel. +48 22 208 07 00
poland@atlasestates.com