HISTORYCZNE RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2022

PLIKI DO POBRANIA
09.12.2022 - Raport Bieżący nr 18/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. Informacja o zawieszeniu i wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW części akcji spółki Atlas Estates Limited 24.11.2022 - Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wyjaśnienie dotyczące raportów okresowych opublikowanych w dniu 24 listopada 2022 23.11.2022 - Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie akcji Atlas Estates Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15.11.2022 - Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Wykaz akcjonariuszy 10.11.2022 - Raport Bieżący nr 14/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 listopada 2022 r. 06.10.2022 - Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 6 października 2022 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 24.08.2022 - Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. Aneks do umowy pożyczki z Santander Bank Polska S.A. 25.07.2022 - Raport Bieżący nr 11/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. Informacja o złożeniu wniosku o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23.06.2022 - Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Wykaz akcjonariuszy 22.06.2022 - Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Informacja o wynikach oferty przetargowej AEL 22.06.2022 - Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Zmiana stanu liczby głosów na walnym zgromadzeniu AEL 20.06.2022 - Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.05.2022 - Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 23.05.2022 - Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 16.05.2022 - Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 29.03.2022 - Raport Bieżący nr 4/2022 z dnia 29 marca 2022 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 25.03.2022 - Raport Bieżący nr 3/2022 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki 04.03.2022 - Raport bieżący nr 2 Zawiadomienie o zmianie znaczącej umowy 04 03 2022 26.01.2022 - Raport Bieżący nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.