RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2015

PLIKI DO POBRANIA
22.12.2015 - Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015 11.12.2015 - Raport bieżący nr 14/2015, opublikowany 11 grudnia 2015 roku 20.11.2015 - Raport bieżący nr 13/2015, opublikowany 20 listopada 2015 roku. Umowa o generalne wykonawstwo z Kalter Sp. z o.o. 30.09.2015 - Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 roku Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. 10.09.2015 - Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 10 września 2015 roku 09.07.2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 9 lipca 2015 r. – podjęte uchwały 09.07.2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 lipca 20 30.06.2015 - Spełnienie wszystkich warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG 29.06.2015 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A 26.06.2015 - Raport Bieżący nr 6.Spełnienie niektórych warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG 10.06.2015 - Raport Bieżący nr 5. Załącznik do Informacji o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 10.06.2015 - Raport Bieżący nr 5. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 19.05.2015 - Raport Bieżący nr 4.Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG 29.01.2015 - Raport Bieżący nr 3. Umowa Sprzedaży Nieruchomości 21.01.2015 - Raport Bieżący nr 2. Podpisanie umowy zmieniającej do umowy kredytowej i zmiana hipoteki 07.01.2015 - Raport Bieżący nr 1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.