RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2016

PLIKI DO POBRANIA
17.11.2016 - Raport bieżący nr 18/2016, opublikowany w dniu 17 listopada 2016 r. Pożyczka od większościowego akcjonariusza 14.09.2016 - Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG 03.08.2016 - Raport bieżący nr 16/2016 Term-sheet z Erste Group Bank AG 14.07.2016 - Raport Bieżący nr 15/2016 z dnia 14.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 14.07.2016 - Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Statut AEL 14.07.2016 - Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r. 30.06.2016 - Raport bieżący nr 13/2016 umowa wniesienia wkładu 30.06.2016 - Raport bieżący nr 12/2016 umowa wniesienie wkładu 23.06.2016 - Raport bieżący nr 11/2016 Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Załączniki - Porządek obrad i Formularz pełnomocnictwa 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Załącznik do Porządku obrad - tekst jednolity Statutu 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Zmiana Statutu Spółki 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Załącznik - Tekst jednolity Statutu Spółki 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Załącznik - Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki 16.05.2016 - Raport bieżący nr 8/2016 Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową zawartą dnia 3 lutego 2016 18.03.2016 - Raport bieżący nr 7/2016 Korekta załączników zamieszczonych w formularzu ESPI - RAPORT ROCZNY (R) 19.02.2016 - Raport bieżący nr 6/2016 Ugoda ze Stronginfo Consultants Ltd. oraz Columbia Enterprises Ltd 18.02.2016 - Raport bieżący nr 5/2016 Oferta nabycia kredytu udzielonego przez Erste Group Bank AG 18.02.2016 - Raport bieżący nr 4/2016 Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów 18.02.2016 - Raport bieżący nr 3/2016 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów 03.02.2016 - Raport bieżący nr 2/2016 Znacząca umowa kredytowa zawarta z Bankiem Polskim Kasa Opieki Spółka Akcyjna 28.01.2016 - Raport bieżący nr 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.