RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2020

PLIKI DO POBRANIA
27.03.2020 - Raport Bieżący nr 2/2020 z dnia 27 marca 2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 24.01.2020 - Raport Bieżący nr 1/2020 z dnia 24 January 2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. 07.10.2019 - Raport bieżący nr 11/2019 Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego 07.08.2019 - Raport bieżący nr 10/2019 Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa 06.08.2019 - Raport Bieżący nr 8/2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r. 06.08.2019 - Raport Bieżący nr 9/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 sierpnia 2019 r. 16.07.2019 - Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. Korekta raportu okresowego opublikowanego w dniu 23 maja 2019r. 03.07.2019 - Raport bieżący nr 6/2019 Korekta raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. dotyczącego Informacji o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 03.07.2019 - Raport bieżący nr 6/2019 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 04.06.2019 - Raport Bieżący nr 5/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki 28.02.2019 - Raport Bieżący nr 4/2019 Informacja o przymusowej likwidacji Felikon Kft. 22.02.2019 - Raport Bieżący nr 3/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki 20.02.2019 - Raport Bieżący nr 2/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki 30.01.2019 - Raport Bieżący nr 1/2019.Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. 22.11.2018 - Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Zbycie aktywów o znacznej wartości 13.07.2018 - Raport bieżący nr 7/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2018 r. 12.07.2018 - Raport bieżący nr 6/2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r. 15.06.2018 - Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 27.03.2018 - Raport bieżący nr 4/2018 Powołanie Chief Executive Officer w Atlas Management Company Limited 27.02.2018 - Raport bieżący nr 3/2018 Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem 12.02.2018 - Raport bieżący nr 2/2018. Informacja od Atlas Management Company. 30.01.2018 - Raport bieżący nr 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. 21.11.2017 - Raport bieżacy nr 10/2017 Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem 04.10.2017 - Raport biezacy nr 9/2017 Powołanie nowego administratora 19.09.2017 - Raport bieżący nr 8/2017 Spełnienie warunków zawieszających ze znaczącej umowy z Erste Group Bank AG 13.09.2017 - Raport bieżący nr 7/2017 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 14.07.2017 - Raport bieżący nr 5/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2017 r. 14.07.2017 - Raport bieżący nr 6/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2017 r. 13.06.2017 - Raport bieżący nr 4/2017 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 13.06.2017 - Raport bieżący nr 4/2017 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Załącznik nr 1 13.06.2017 - Raport bieżący nr 4/2017 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Załącznik nr 2 09.03.2017 - Raport Bieżący Nr 3/2017 Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem 31.01.2017 - Raport bieżący nr 2/2017 Zawarcie Umowy Opcji z większościowym akcjonariuszem 26.01.2017 - Raport Bieżący Nr 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. 17.11.2016 - Raport bieżący nr 18/2016, opublikowany w dniu 17 listopada 2016 r. Pożyczka od większościowego akcjonariusza 14.09.2016 - Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG 03.08.2016 - Raport bieżący nr 16/2016 Term-sheet z Erste Group Bank AG 14.07.2016 - Raport Bieżący nr 15/2016 z dnia 14.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 14.07.2016 - Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Statut AEL 14.07.2016 - Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r. 30.06.2016 - Raport bieżący nr 13/2016 umowa wniesienia wkładu 30.06.2016 - Raport bieżący nr 12/2016 umowa wniesienie wkładu 23.06.2016 - Raport bieżący nr 11/2016 Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Załączniki - Porządek obrad i Formularz pełnomocnictwa 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Załącznik do Porządku obrad - tekst jednolity Statutu 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Zmiana Statutu Spółki 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Załącznik - Tekst jednolity Statutu Spółki 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Załącznik - Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki 16.05.2016 - Raport bieżący nr 8/2016 Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową zawartą dnia 3 lutego 2016 18.03.2016 - Raport bieżący nr 7/2016 Korekta załączników zamieszczonych w formularzu ESPI - RAPORT ROCZNY (R) 19.02.2016 - Raport bieżący nr 6/2016 Ugoda ze Stronginfo Consultants Ltd. oraz Columbia Enterprises Ltd 18.02.2016 - Raport bieżący nr 5/2016 Oferta nabycia kredytu udzielonego przez Erste Group Bank AG 18.02.2016 - Raport bieżący nr 4/2016 Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów 18.02.2016 - Raport bieżący nr 3/2016 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów 03.02.2016 - Raport bieżący nr 2/2016 Znacząca umowa kredytowa zawarta z Bankiem Polskim Kasa Opieki Spółka Akcyjna 28.01.2016 - Raport bieżący nr 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. 22.12.2015 - Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015 11.12.2015 - Raport bieżący nr 14/2015, opublikowany 11 grudnia 2015 roku 20.11.2015 - Raport bieżący nr 13/2015, opublikowany 20 listopada 2015 roku. Umowa o generalne wykonawstwo z Kalter Sp. z o.o. 30.09.2015 - Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 roku Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. 10.09.2015 - Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 10 września 2015 roku 09.07.2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 9 lipca 2015 r. – podjęte uchwały 09.07.2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 lipca 20 30.06.2015 - Spełnienie wszystkich warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG 29.06.2015 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A 26.06.2015 - Raport Bieżący nr 6.Spełnienie niektórych warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG 10.06.2015 - Raport Bieżący nr 5. Załącznik do Informacji o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 10.06.2015 - Raport Bieżący nr 5. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 19.05.2015 - Raport Bieżący nr 4.Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG 29.01.2015 - Raport Bieżący nr 3. Umowa Sprzedaży Nieruchomości 21.01.2015 - Raport Bieżący nr 2. Podpisanie umowy zmieniającej do umowy kredytowej i zmiana hipoteki 07.01.2015 - Raport Bieżący nr 1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. 23.12.2014 - Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 10.07.2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 lipca 2014 r. – podjęte uchwały 10.07.2014 - Wykaz akcjonariuszy 12.06.2014 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 23.05.2014 - Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 24.04.2014 - Umowa przeniesienia zastawu 14.04.2014 - Umowa przeniesienia własności akcji 05.03.2014 - Podpisanie Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej 20.01.2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r. 29.11.2013 - Ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytowej 31.10.2013 - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta. Zakres korekty: Data publikacji raportu bieżącego 31.10.2013 - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta 15.10.2013 - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy z Erste Group Bank 02.10.2013 - Ustanowienie zabiezpieczeń z umowy kredytowej 01.10.2013 - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta 24.09.2013 - Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna 16.09.2013 - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna 03.09.2013 - Znacząca umowa kredytowa zawarta z BRE BANK S.A. 30.07.2013 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. – podjęte uchwały 30.07.2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.07.2013 26.06.2013 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu 21.06.2013 - Stan posiadania Akcji Spółki 19.04.2013 - Ustanowienie zabiezpieczeń z umowy kredytowej 12.04.2013 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 01.02.2013 - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych emitenta 23.01.2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. 18.01.2013 - Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 21.12.2012 - Raport bieżący nr 9/2012, opublikowany 21.12.2012 roku 07.09.2012 - Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna 31.08.2012 - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej emitenta 17.07.2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.07.2012 17.07.2012 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 lipca 2012 roku – podjęte uchwały 28.06.2012 - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta 14.06.2012 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 16.04.2012 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 04.01.2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r 15.12.2011 - Informacja o wyborze audytora 09.11.2011 - Korekta nr 2 raportu dotyczaca umowy z BZ WBK 03.11.2011 - Znacząca umowa kredytowa BZ WBK 03.11.2011 - Korekta raportu biezacego dotyczaca umowy z BZ WBK 26.09.2011 - Raport Nr 16 Transakcja na akcjach spółki 30.07.2011 - Raport bieżący nr 15 29.07.2011 - Raport bieżący nr 14 27.07.2011 - Raport bieżący nr 13 22.06.2011 - Aktualizacja dotycząca sprzedaży słowackiego portf 16.06.2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.06.2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 23.05.2011 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Roczne Sprawozdanie Finansowe 05.05.2011 - Raport Bieżący Nr 8 20.04.2011 - Raport bieżący nr 7 19.04.2011 - Raport bieżący nr 5/2011 19.04.2011 - Raport bieżący nr 6/2011 19.04.2011 - Raport bieżący nr 4/2011 22.02.2011 - Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 22.02.2011 03.02.2011 - Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 03.02.2011 21.01.2011 - Raport Bieżący nr 1/2011 15.12.2010 - Raport bieżący nr 33/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r 15.11.2010 - SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Q3 2010 22.10.2010 - Transakcja na akcjach Spółki 22.10.2010 - Votes cast at Extraordinary General Meeting 15.10.2010 - Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 15.10.2010 08.10.2010 - Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 08.10.2010 r. 21.09.2010 - Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 21 września 2010 21.09.2010 - Circular 21.09.2010 21.09.2010 - Form of proxy 10.09.2010 - Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 10 września 2010 26.08.2010 - Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 18.08.2010 - Zmiana osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej 16.08.2010 - WYNIKI FINANSOWE ZA SZEŚĆ MIESIĘCY 2010 02.07.2010 - Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku 24.06.2010 - Raport bieżący no. 21/2010 z dnia 24 czerwca 2010 23.06.2010 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów 23.06.2010 - Załącznik - wykaz akcjonariuszy 22.06.2010 - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI 22.06.2010 - Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r 16.06.2010 - Załącznik do raportu 17/2010 14.06.2010 - Raport bieżący nr 16 09.06.2010 - Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r 07.06.2010 - Proponowana zmiana składu Zarządu 27.05.2010 - Zmiana inf. o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27.05.2010 - Zawiadomienie - Agenda 27.05.2010 - Proxy - reprint 25.05.2010 - Revised Form of Proxy 25.05.2010 - Zawiadomienie - Agenda 25.05.2010 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Roczne Sprawozdanie Finansowe 18.05.2010 - Odpowiedź Rady na wezwanie 18.05.2010 - Odpowiedź Rady Atlas Estates Limited na Wezwanie 17.05.2010 - SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY - 1 KW. 2010 06.05.2010 - Raport bieżący Nr 9 20.04.2010 - Informacja o zbyciu akcji Atlas Estates Limited 20.04.2010 - Oświadczenie dot. oferty Fragiolig Holdings Ltd 17.04.2010 - Raport bieżący nr 6/2010 17.04.2010 - Raport zgodny z Zasadą 8.1 15.04.2010 - Zawiadomienie zgodnie z Zasadą 2.10 14.04.2010 - Informacja o zamiarze przejęcia spółki AEL 15.03.2010 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 28.01.2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r 25.01.2010 - Kredyt finansujący otrzymany przez spółkę Cap East 18.01.2010 - Informacja na temat zbycia portfela na Słowacji 26.11.2009 - Ustanowienie nowego administratora i sekretarza 16.11.2009 - Skonsolidowany Raport Kwartalny - 3 kwartał 2009 13.11.2009 - Polityka inwestycyjna 03.11.2009 - Zbycie portfela inwestycyjnego na Słowacji 02.10.2009 - Pozwolenie na uzytkowanie przyznane dla Platinum 07.09.2009 - Nabycie akcji 14.08.2009 - Raport Środroczny za pierwsze półrocze 2009 r. 30.06.2009 - Deklaracja Dyrektorów 25.06.2009 - Trading Statement 25.06.2009 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.06.2009 - uchwały 29.05.2009 - Rezygnacja Członka Zarządu 22.05.2009 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 18.05.2009 - Skonsolidowany Raport Kwartalny za kwartał 1 2009r 07.04.2009 - Directors Declaration 20.03.2009 - Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31/12/08 20.03.2009 - Sprawozdanie Finansowe AEL za rok zakończony 2008 17.03.2009 - Powołanie wyznaczonego doradcy „Nominated Advisor” 02.03.2009 - Czwarty Kwartał 2008 16.02.2009 - Atlas Tops Out Platinum Towers 29.01.2009 - Informacja o zbyciu akcji Atlas Estates Limited 29.01.2009 - Informacja o nabyciu akcji Atlas Estates Limited 29.01.2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r 23.01.2009 - TR1 Laxey Partners 21.01.2009 - Wykaz akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu AEL 09.01.2009 - Korekta raportu dotyczącego Walnego Zgromadzenia 30.12.2008 - Podsumowanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Atlas 05.12.2008 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 05.12.2008 - Wzór pełnomocnictwa 04.12.2008 - Proponowane wycofanie z obrotu na AIM 04.12.2008 - Rezygnacja Oriel Securites z funkcji doradcy 03.12.2008 - Info o wygaśnięciu przedwstępnej umowy sprzedazy 28.10.2008 - Informacja o nabyciu akcji spółki AEL 24.10.2008 - Notice of results 15.10.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 01.10.2008 - Uzupełnienie inf. o warunkowej sprzedaży Millennium 19.09.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 01.09.2008 - Informacje o warunkowej sprzedaży Millenium Plaza 29.08.2008 - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW 19.08.2008 - Informacja o zbyciu akcji Atlas Estates Limited 18.08.2008 - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji 18.08.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 18.08.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 14.08.2008 - Atlas Estates Limited Raport za drugi kwartał 2008 14.08.2008 - Interim Results for the 6 months to 30.06.2008 14.08.2008 - AEL Śródroczny Raport za 1 połrocze 2008 13.08.2008 - Nowa umowa kredytowa dla Platinum Towers 13.08.2008 - Rejestracja do 3.725.185 akcji Atlas Estates Limit 12.08.2008 - New Agreement - Construction of Platinum Towers 08.08.2008 - Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych 01.08.2008 - Nahman Tsabar wybrany dyrektorem generalnym 29.07.2008 - Zmiana liczby praw głosu i wysokości kapitału 28.07.2008 - Korzystne refinansowanie kredytu 18.07.2008 - Informacja o nabyciu akcji Atlas Estates Limited 15.07.2008 - Zmiana liczby praw głosu i wysokości kapitału 10.07.2008 - Informacja o transakcji związanej z akcjami AEL 09.07.2008 - Zmniejszenie Stanu posiadania akcji AEL 27.06.2008 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 czerwca 27.06.2008 - Oświadczenie dotyczące polityki dywidendy 27.06.2008 - Zawiadomienie dotyczące działania w porozumieniu 27.06.2008 - Wynik przyjęcia Oferty Dywidendy w formie Akcji 27.06.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 19.06.2008 - Additional Resolution 19.06.2008 - AGM Uchwała Zaproponowana przez Akcjonariusza 19.06.2008 - Further Form of PROXY 19.06.2008 - Proposed Shareholder Resolution 18.06.2008 - Informacja i nabyciu akcji AEL 18.06.2008 - Raport Bieżący numer 30 17.06.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 17.06.2008 - Informacja o zaproponowaniu dodatkowej uchwały 12.06.2008 - Dodatkowy Okólnik 12.06.2008 - Formularz wyboru 11.06.2008 - Publikacja Dodatkowego Okólnika 11.06.2008 - SCRIP DIVIDEND OFFER 04.06.2008 - Korekta raportu bieżącego nr 22/2008 z dnia 3/6/08 03.06.2008 - Form of Proxy 03.06.2008 - Notice of 2008 AGM 03.06.2008 - Circular and AGM 03.06.2008 - Informacja dotycząca wynagrodzenia na rzecz AMCL 03.06.2008 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlas Estates Limited 23.05.2008 - Informacja o nabyciu akcji AEL 23.05.2008 - Change of Registered Office 22.05.2008 - Holding in Company - Livermore Investments Limited 20.05.2008 - Information on the acquisition of shares in AEL 16.05.2008 - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2007 17.04.2008 - Informacja o nabyciu akcji Atlas Estates Limited 09.04.2008 - Intent of resignation of the CEO of AMC 08.04.2008 - Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy w formie akcji 20.03.2008 - Correction of the report concerning the dates for 18.03.2008 - Declaration of Dividend 14.03.2008 - Dates for releasing the financial results 11.03.2008 - Disclosure of interest in shares under Polish Law 05.03.2008 - Changes in ownership structure of property manager 05.03.2008 - Information on the acquisition of shares in Atlas 29.02.2008 - Ogłoszenie dywidendy 26.02.2008 - Nabycie akcji Atlas Estates Limited 26.02.2008 - Informacja o nabyciu akcji Atlas Estates Limited 26.02.2008 - Informacja o nabyciu akcji Atlas Estates Limited 12.02.2008 - Approval of the annex to the prospectus of AEL 12.02.2008 - Introduction of shares to trading on the WSE... 11.02.2008 - Accession to the ESPI system 11.02.2008 - Current report regarding permanent non-compliance 11.02.2008 - Registration of Atlas Estates Limited's shares 11.02.2008 - Admission of the shares to trading at the WSE 08.02.2008 - Debut on the Warsaw stock exchange 04.02.2008 - Obtaining of Zoning-VarosLiget & LigetVaros 01.02.2008 - Approval of Prospectus for Warsaw Listing 15.01.2008 - Notification of Major Interests in Shares 14.01.2008 - Conditional Sale of Millenium Plaza, Warsaw 09.01.2008 - Notification of Major Interests in Shares 08.01.2008 - Holdings in Company 02.01.2008 - Holdings in Company 20.12.2007 - Declaration of Director 18.12.2007 - Notification of Major Interest in Shares 14.12.2007 - Notification of Shareholding 13.12.2007 - Notice of an EGM 13.12.2007 - Proposed adoption of new Articles of Association 13.12.2007 - Result of EGM 12.12.2007 - Articles of Association (mark up) 12.12.2007 - Transaction in Own Shares 07.12.2007 - Commencement of Share Buyback Programme 06.12.2007 - Notification of Major Interests in Shares 24.10.2007 - Sterling Conversion Rate for the Interim Dividend 18.10.2007 - Debut Investment in Bulgaria 08.10.2007 - Notification of Major Interests in Shares 26.09.2007 - Sale of 28.25% of the Vajnory project 24.09.2007 - Interim Results Announcement 2007 24.09.2007 - Atlas Estates Limited announces Interim Dividend 14.09.2007 - Notification of Major Interests in Shares 13.09.2007 - Notification of Major Interests in Shares 12.09.2007 - Notice of interim results 10.09.2007 - Appointment of Joint Broker 06.09.2007 - Atlas Estates announces acquisition in Gdansk 06.09.2007 - New acquisition in Gdansk 05.09.2007 - Notification of Major Interests in Shares 31.08.2007 - Notification of Major Interests in Shares 31.08.2007 - Directors Declaration 30.08.2007 - New Valuation of Voluntari Land in Romania 20.08.2007 - Notification of Major Interests in Shares 17.08.2007 - Notification of Major Interests in Shares 09.08.2007 - Company Website 06.08.2007 - Notification of Shareholding 25.07.2007 - Atlas Estates Limited -Results of AGM 12.07.2007 - Notification of Major Interests in Shares 11.07.2007 - Warsaw Project Launches Stage 2 10.07.2007 - Notification of Major Interests in Shares 04.07.2007 - Atlas Estates owns 100% in Voluntari, Romania. 03.07.2007 - Notification of Major Interests in Shares 02.07.2007 - Atlas announces acquisition in Gdansk, Poland 27.06.2007 - Appointment of New Chief Financial Officer 27.06.2007 - Atlas announces new CFO for its Property Manager 20.06.2007 - Sterling Conversion Rate for 2nd Interim Dividend 19.06.2007 - Atlas announces Cybernetyki Project re-zoning 01.06.2007 - Notification of Major Interests in Shares 31.05.2007 - Second Interim Dividend declaration 2006 31.05.2007 - Atlas Estates Limited announces dividend payment 24.05.2007 - Notification of Major Interests in Shares 23.05.2007 - Atlas signs framework for JV with EdR 22.05.2007 - Chairman acquires Atlas Estates shares 21.05.2007 - Directors Shareholdings 11.05.2007 - Notification of Major Interests in Shares 04.04.2007 - Notification of Major Interests in Shares 04.04.2007 - Preliminary results - 31 December 2006 30.03.2007 - Notification oif Major Interests in Shares 30.03.2007 - Atlas announces purchase of Golden Tulip Hotel 27.03.2007 - Atlas announces Millennium Plaza completion 23.03.2007 - Atlas Estates announces delay of prelim results 08.02.2007 - Notification of Major Interests in Shares 30.01.2007 - Notification of Shareholding 25.01.2007 - Atlas Estates - Trading update January 2007 17.01.2007 - Notification of Shareholding 21.12.2006 - Voting rights and Capital 04.12.2006 - Holdings in Company- Merrill Lynch International 16.11.2006 - Atlas Estates Limited - EGM Notice 03.11.2006 - Atlas Estates Directors Declaration - S Mason 03.11.2006 - Share buy back 3 November 2006 24.10.2006 - Atlas Estates Directors Declaration - Q Spicer 23.10.2006 - Share buy back 23 October 2006 20.10.2006 - Share buy back 20 October 2006 18.10.2006 - Share buy back 18 October 2006 17.10.2006 - Share buy back 17 October 2006 16.10.2006 - Share buy back 16 October 2006 13.10.2006 - Share buy back 13 October 2006 02.10.2006 - Atlas announces Millennium Plaza acquisition 26.09.2006 - Interim Dividend Declaration 2006 25.09.2006 - Atlas agrees to buy two further Hungarian assets 25.09.2006 - Atlas Estates Limited - Interim Results 2006 18.08.2006 - Atlas announces departure of Chairman, Janos Eros 03.08.2006 - Share buy back 3 August 2006 28.07.2006 - Share buy back 28 July 2006 24.07.2006 - Share buy back 24 July 2006 21.07.2006 - Closed period buy back continuation announcement 20.07.2006 - AMC announces the appointment of Amos Pickel 17.07.2006 - Share buyback 17 July 2006 14.07.2006 - Share buy back 14 July 2006 13.07.2006 - Share buy back 13 June 2006 10.07.2006 - Announcement of share buy back programme 13.06.2006 - Hungary and Romania 09.05.2006 - Hilton and Platinum complex 15.03.2006 - Over allotment option 24.02.2006 - Stabilisation Announcement