AKCJONARIAT
PLIKI DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w się dnia 14 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się obok.

PLIKI DO POBRANIA
DORADCY

ADMINISTRATOR, POWIERNIK I SEKRETARZ SPÓŁKI

INTERTRUST FUND SERVICES (GUERNSEY) LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

ZARZĄDZAJĄCY NIERUCHOMOŚCIAMI

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY13HB

BIEGŁY REWIDENT

BDO LLP

55 Baker Street,
London, W1U7EU

RZECZOZNAWCA NIERUCHOMOŚCI

JONES LANG LASALLE SASKI CRESCENT

ul. Królewska 16
00-103 Warsaw, Poland

REGISTRATOR EMISJI

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES
(CHANNEL ISLANDS) LIMITED

Ordnance House 32 Pier Road
St. Helier, Jersey JE48PW

WYBRANE DANE FINANSOWE
RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2016

PLIKI DO POBRANIA
17.11.2016 - Raport bieżący nr 18/2016, opublikowany w dniu 17 listopada 2016 r. Pożyczka od większościowego akcjonariusza 14.09.2016 - Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG 03.08.2016 - Raport bieżący nr 16/2016 Term-sheet z Erste Group Bank AG 14.07.2016 - Raport Bieżący nr 15/2016 z dnia 14.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 14.07.2016 - Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Statut AEL 14.07.2016 - Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r. 30.06.2016 - Raport bieżący nr 13/2016 umowa wniesienia wkładu 30.06.2016 - Raport bieżący nr 12/2016 umowa wniesienie wkładu 23.06.2016 - Raport bieżący nr 11/2016 Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Załączniki - Porządek obrad i Formularz pełnomocnictwa 13.06.2016 - Raport bieżący nr 10/2016 Załącznik do Porządku obrad - tekst jednolity Statutu 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Zmiana Statutu Spółki 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Załącznik - Tekst jednolity Statutu Spółki 13.06.2016 - Raport bieżący nr 9/2016 Załącznik - Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki 16.05.2016 - Raport bieżący nr 8/2016 Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową zawartą dnia 3 lutego 2016 18.03.2016 - Raport bieżący nr 7/2016 Korekta załączników zamieszczonych w formularzu ESPI - RAPORT ROCZNY (R) 19.02.2016 - Raport bieżący nr 6/2016 Ugoda ze Stronginfo Consultants Ltd. oraz Columbia Enterprises Ltd 18.02.2016 - Raport bieżący nr 5/2016 Oferta nabycia kredytu udzielonego przez Erste Group Bank AG 18.02.2016 - Raport bieżący nr 4/2016 Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów 18.02.2016 - Raport bieżący nr 3/2016 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów 03.02.2016 - Raport bieżący nr 2/2016 Znacząca umowa kredytowa zawarta z Bankiem Polskim Kasa Opieki Spółka Akcyjna 28.01.2016 - Raport bieżący nr 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
NOTOWANIA GIEŁDOWE
PLIKI DO POBRANIA
KALENDARZ FINANSOWY

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • pierwszy kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 r.
  • trzeci kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 18 marca 2016 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

ATLAS ESTATES LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com