AKCJONARIAT
PLIKI DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w się dnia 14 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się obok.

PLIKI DO POBRANIA
DORADCY

ADMINISTRATOR, POWIERNIK I SEKRETARZ SPÓŁKI

INTERTRUST FUND SERVICES (GUERNSEY) LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

ZARZĄDZAJĄCY NIERUCHOMOŚCIAMI

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY13HB

BIEGŁY REWIDENT

BDO LLP

55 Baker Street,
London, W1U7EU

RZECZOZNAWCA NIERUCHOMOŚCI

JONES LANG LASALLE SASKI CRESCENT

ul. Królewska 16
00-103 Warsaw, Poland

REGISTRATOR EMISJI

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES
(CHANNEL ISLANDS) LIMITED

Ordnance House 32 Pier Road
St. Helier, Jersey JE48PW

WYBRANE DANE FINANSOWE
RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2010

PLIKI DO POBRANIA
15.12.2010 - Raport bieżący nr 33/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r 15.11.2010 - SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Q3 2010 22.10.2010 - Transakcja na akcjach Spółki 22.10.2010 - Votes cast at Extraordinary General Meeting 15.10.2010 - Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 15.10.2010 08.10.2010 - Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 08.10.2010 r. 21.09.2010 - Form of proxy 21.09.2010 - Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 21 września 2010 21.09.2010 - Circular 21.09.2010 10.09.2010 - Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 10 września 2010 26.08.2010 - Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 18.08.2010 - Zmiana osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej 16.08.2010 - WYNIKI FINANSOWE ZA SZEŚĆ MIESIĘCY 2010 02.07.2010 - Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku 24.06.2010 - Raport bieżący no. 21/2010 z dnia 24 czerwca 2010 23.06.2010 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów 23.06.2010 - Załącznik - wykaz akcjonariuszy 22.06.2010 - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI 22.06.2010 - Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r 16.06.2010 - Załącznik do raportu 17/2010 14.06.2010 - Raport bieżący nr 16 09.06.2010 - Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r 07.06.2010 - Proponowana zmiana składu Zarządu 27.05.2010 - Zawiadomienie - Agenda 27.05.2010 - Proxy - reprint 27.05.2010 - Zmiana inf. o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 25.05.2010 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Roczne Sprawozdanie Finansowe 25.05.2010 - Revised Form of Proxy 25.05.2010 - Zawiadomienie - Agenda 18.05.2010 - Odpowiedź Rady na wezwanie 18.05.2010 - Odpowiedź Rady Atlas Estates Limited na Wezwanie 17.05.2010 - SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY - 1 KW. 2010 06.05.2010 - Raport bieżący Nr 9 20.04.2010 - Informacja o zbyciu akcji Atlas Estates Limited 20.04.2010 - Oświadczenie dot. oferty Fragiolig Holdings Ltd 17.04.2010 - Raport bieżący nr 6/2010 17.04.2010 - Raport zgodny z Zasadą 8.1 15.04.2010 - Zawiadomienie zgodnie z Zasadą 2.10 14.04.2010 - Informacja o zamiarze przejęcia spółki AEL 15.03.2010 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2009 28.01.2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r 25.01.2010 - Kredyt finansujący otrzymany przez spółkę Cap East 18.01.2010 - Informacja na temat zbycia portfela na Słowacji
NOTOWANIA GIEŁDOWE
PLIKI DO POBRANIA
KALENDARZ FINANSOWY

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • pierwszy kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 r.
  • trzeci kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 18 marca 2016 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

ATLAS ESTATES LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com