AKCJONARIAT
PLIKI DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w się dnia 14 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się obok.

PLIKI DO POBRANIA
DORADCY

ADMINISTRATOR, POWIERNIK I SEKRETARZ SPÓŁKI

INTERTRUST FUND SERVICES (GUERNSEY) LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

ZARZĄDZAJĄCY NIERUCHOMOŚCIAMI

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY13HB

BIEGŁY REWIDENT

BDO LLP

55 Baker Street,
London, W1U7EU

RZECZOZNAWCA NIERUCHOMOŚCI

JONES LANG LASALLE SASKI CRESCENT

ul. Królewska 16
00-103 Warsaw, Poland

REGISTRATOR EMISJI

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES
(CHANNEL ISLANDS) LIMITED

Ordnance House 32 Pier Road
St. Helier, Jersey JE48PW

WYBRANE DANE FINANSOWE
RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2022

PLIKI DO POBRANIA
09.12.2022 - Raport Bieżący nr 18/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. Informacja o zawieszeniu i wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW części akcji spółki Atlas Estates Limited 24.11.2022 - Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wyjaśnienie dotyczące raportów okresowych opublikowanych w dniu 24 listopada 2022 23.11.2022 - Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie akcji Atlas Estates Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15.11.2022 - Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Wykaz akcjonariuszy 10.11.2022 - Raport Bieżący nr 14/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 listopada 2022 r. 06.10.2022 - Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 6 października 2022 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 24.08.2022 - Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. Aneks do umowy pożyczki z Santander Bank Polska S.A. 25.07.2022 - Raport Bieżący nr 11/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. Informacja o złożeniu wniosku o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23.06.2022 - Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Wykaz akcjonariuszy 22.06.2022 - Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Informacja o wynikach oferty przetargowej AEL 22.06.2022 - Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Zmiana stanu liczby głosów na walnym zgromadzeniu AEL 20.06.2022 - Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.05.2022 - Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 23.05.2022 - Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 16.05.2022 - Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 29.03.2022 - Raport Bieżący nr 4/2022 z dnia 29 marca 2022 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 25.03.2022 - Raport Bieżący nr 3/2022 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki 04.03.2022 - Raport bieżący nr 2 Zawiadomienie o zmianie znaczącej umowy 04 03 2022 26.01.2022 - Raport Bieżący nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.
NOTOWANIA GIEŁDOWE
PLIKI DO POBRANIA
KALENDARZ FINANSOWY

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • pierwszy kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 r.
  • trzeci kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 18 marca 2016 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

ATLAS ESTATES LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com